网站标志
点评详情
发布于:2018-10-24 19:50:14  访问:2695 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Wyniki Analiz Naukowych Szamb Betonowych
Wyniki badań zleconych Prywatnej Wyższej Szkole w Warszawie wskazują, że firmy produkują najtrwalsze oraz najlepiej zabezpieczone zbiornika betonowe w Polsce.
Badaniom poddano 24 gospodarstwa domowe. Podzielono ich na 3 grupy: tych którzy zakupili kloaka z betonu tradycyjne, dół gnilny z betonu na przydomową oczyszczalnie ścieków i zbiorniki na wodę deszczową.
Przebadano wszystkie 24 spośród zakwalifikowanych gospodarstw domowych. W żadnym spośród nich nie zaobserwowano nieszczelności szamba betonowego. Tryb prowadzono metodą organoleptyczną - sprawdzono 20 spośród 24 zbiorników. Pozostałe 4 zostały ocenione na podstawie oświadczeń ich właścicieli.
Wyniki badań zostały zaprezentowane w Katowicach na Polskim Zjeździe Przemysłu Betonowego (IV edycja).
Wypadkowa badań szczelności zbiornik na deszczówkę (szamba-betonowe-cala-polska.pl)ów.
Eksperci budowlani stwierdzili także wręcz wzorową próba zbiornika wewnątrz, bez rys i pęknięć. Nie stwierdzono także przecieków pomiędzy zbiornikiem a rurą doprowadzającą nieczystości płynne spośród pozornie - z gospodarstwa domowego.
Tak zbiornika z betonu sprzedawane poprzez dowolną firmę nie dają całkowitej gwarancji szczelności po wielu latach oraz ryzyko ich uszkodzenia leży też po stronie nabywcy szamba betonowego. Powyższe podejście nie dają gwarancji szczelności szamba nadal.
Badacze sugerują resztkami sił prawidłowy składanie zgodnie z regułami sztuki budowlanej, i regularnie klarowanie zbiornika.
Wskazane jest zawsze zapewnić nadający się poziom serwisu na rzecz naszej montażu kanalizacyjnej - zarówno w domu, jak i rury odprowadzające w ogrodzie.
"Wykonując wsio prawidłowo, jest dozwolone oczekiwać braku problemów ze zbiornikiem na nieczystości przez naokoło 20-30 lat. Tak jest to możliwe pod warunkiem prawidłowej budowy szamba". Właśnie zależy to także od gruntu na jakim pojemnik jest posadowiony a ogólnego stanu instalacji hydraulicznej w naszym domu.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 


网站超市代理商网站系统 UTF-8简体中文版 雪云网络淘宝店 提供
Powered By  Copyright (C) 2011-2015